• Tầng 7 số 77, phố Cốm Vòng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN
 • [email protected]

098 2222 466- 0906017769

Giới thiệu về dự án

 • Khách hàng

  Dự án Văn phòng CChat

 • Category

  Văn phòng

 • Ngày bắt đầu

 • Ngày kết thúc

 • Giá trị dự án

 • Địa điểm

  Long Biên, Hà Nội

Hình ảnh tuyệt vời
Hình ảnh tuyệt vời
Hình ảnh tuyệt vời
Hình ảnh tuyệt vời
Hình ảnh tuyệt vời
Hình ảnh tuyệt vời
Hình ảnh tuyệt vời
Hình ảnh tuyệt vời
Hình ảnh tuyệt vời