• Tầng 7 số 77, phố Cốm Vòng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN
 • [email protected]

098 2222 466- 0906017769

Giới thiệu về dự án

 • Khách hàng

  Dự án Văn phòng Lanmark - phòng làm việc Lãnh Đạo

 • Category

  Văn phòng

 • Ngày bắt đầu

 • Ngày kết thúc

 • Giá trị dự án

 • Địa điểm

  KCN Thuận Thành 2

Hình ảnh tuyệt vời
Hình ảnh tuyệt vời
Hình ảnh tuyệt vời
Hình ảnh tuyệt vời
Hình ảnh tuyệt vời
Hình ảnh tuyệt vời